تعمیرات تلویزیون در استان مازندران مجموعه خدماتی - تخصصی پایا الکترونیک با افتتاح شعبه استان مازندران اقدام به ارائه کلیه خدمات تعمیراتی به شهرهای استان مازندران می نماید
۰۹۱۱-۳۹۷۲۲۹۶ ۰۹۱۱-۳۹۷۲۲۹۷ ۰۱۱-۴۴۵۳۴۶۸۸
خدمات پایا الکترونیک شامل کلیه شهرهای استان مازندران از قبیل: بهشهر - ساری - بابل - آمل - محمود آباد - ایزدشهر - نور - نوشهر - چالوس- نمک آبرود - رامسر - چمستان - قائم شهر و کلیه شهرستان ها و مراکز بخش می باشد.